Historia miasta Herceg Novi

Opublikowane przez dnia Wrz 5, 2013 w Informacje ogólne

Historia miasta Herceg Novi

Znaleziska archeologiczne z półwyspu Lustica są świadkami początków cywilizacji w tym regionie, datowanych na okres neolitu i wczesnej epoki brązu. Pierwszymi mieszkańcami tego regionu byli Ilirowie.

Możliwości handlowe przyciągnęły w te rejony greckich kupców w V wieku p.n.e. W III wieku naszej ery, po pokonaniu Ilirów, Cesarstwo Rzymskie przejęło te obszary. Po upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w 476, Bizancjum rządziło na tym terytorium przez sześć wieków. W VII wieku słoweńskie plemiona gęsto zamieszkiwały ten region, a na obszarze dzisiejszego Herceg Novi została utworzona parafia Dracevica. Już od X wieku Dracevica zaczęła traci swoją niezależność, stając się własnością książąt Zeta, ale nie na długo, ponieważ szybko rozpoczął się okres rodziny Nemanjic. Po śmierci cara Dusana, Dracevicą rządził książę Vojislav Vojinovic, a później rodzina Balsić.

Miasto Herceg Novi zostało założone w 1382, kiedy to bośniacki ban (prowincjonalny lord) Król Tvrtko I Kotromanić je powołał w Zatoce Topla, z zamiarem nadania mu praw handlowych, morskich i rzemieślniczych i nazwał ją Sveti Stefan.

Jako jedno z najmłodszych miast na wybrzeżu Adriatyku, nosiło nazwę Novi (Nowy), Castrum Novum, Castel Nuovo. Obecną nazwę nabyło w czasie panowania Herceg (księcia) Stjepana Vukčica Kosaca, gdy miasto przeżywało swój największy rozkwit. Turcy podbili je w 1482, a wraz z krótką przerwą między 1538 i 1539, kiedy to zostali wyparci przez Hiszpanów, rządzili przez około 200 lat, aż do 1687. Odtąd wiele narodów i cywilizacji mieszkało na tej ziemi, zostawiając głębokie ślady w rozwoju jej historii i kultury. Po panowaniu tureckim, miasto, jak i cała Zatoka Kotorska, zostało podbite przez Wenecjan, którzy panowali do końca Republiki Weneckiej w 1797 roku. Od tego czasu, były częste zmiany w administracji Herceg Novi.

Austro-Węgry kontrolowały Herceg Novi do 1806, Rosja w lata między 1806 i 1807, a Francja między 1807 i 1813. Nawet tymczasowy rząd Czarnogóry i Boki Kotorskie miał kontrolę nad Herceg Novi pomiędzy 1813/14. Jednakże miasto wróciło pod kontrolę Austro-Węgier, pod którą było do 1918 roku.

Następnie Serbowie, Chorwaci i Słoweńcy złączyli się tworząc królestwo, nieco później nazywane Jugosławią, a od 1923 roku Boka Kotorska została włączona do niego. W 1941 roku miasto zostało zajęte przez Włochów, a następnie Niemców, którzy okupowali je aż do wyzwolenia w dniu 28 października 1944 roku.